چیدمان دستگاه ها (layout)

چیدمان و جایابی (layout) مناسب دستگاه ها یکی از مهم ترین بخش های طراحی کارخانه و کارگاه است. به نحوی که هرگونه جانمایی اشتباه، موجب ایجاد گلوگاه در محیط کارخانه شده و زمان تولید را افزایش خواهد داد.

شرکت داده پویان معین با چندین پروژه موفق در طراحی و اجرای چیدمان دستگاه ها، آماده بررسی و طراحی چیدمان دستگاه ها در محیط کاری شما می باشد. ما همواره در تلاشیم به روزترین روش ها و نرم افزار ها، و با نیروی انسانی متخصص، نسبت به طراحی اقدام کنیم.

شروع کنید

Marketing

نمونه کار


طراحی چیدمان دستگاه ها - تولید با دستگاه cnc به روش تولید انبوه کارگاهی

در این چیدمان، خطوط تولیدی یک کارخانه تولید قطعات خودرو بررسی شده است.

این پروژه بر اساس اصول طراحی و چیدمان کارخجات تولیدی، با اهداف تولیدی در حدود 6 میلیون قطعه انواع سیبک خودرو در قطعه زمینی در حدود 3100 متر مربع (قابل ساخت 1975 متر مربع) تدوین گردیده است. در این چیدمان، 62 دستگاه مختلف در 3 طبقه طراحی گردیده است. مجموع دستگاه های تولیدی 126 عدد بوده که با توجه به تنوع قطعات و دستگاه های مورد نیاز، از 62 دستگاه انتخاب و جایابی شده است. همچنین 71 دستگاه جهت مونتاژ قطعات در نظر گرفته شده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز به صورت مشاهده ای و دقیق و بر اساس فرآیند تولید گردآوری شده است.

این گزارش پس از بررسی های لازم و بررسی بهینه بودن چیدمان، در قالب گزارش 45 صفحه ای ارائه شده است.

برای دریافت مشاوره و دریافت گزارش مشابه، با ما تماس بگیرید.


برای دریافت مشاوره و دریافت گزارش مشابه، با ما تماس بگیرید.

به ما بپیوندید و شرکت خود را محل بهتری بسازید.