خدمات قابل ارائه مرتب و ایجاد شود:

  • طرح توجیهی
  • مشاوره بیمه تجاری
  • مشاوره استقرار سیستم
  • مشاوره اقتصادی
  • امور اداری و استخدامی
  • مدیریت پیمان