در طول سالیان گذشته، این شرکت موفق شده است تا چندین ایده و طرح اقتصادی  را بررسی کرده و برخی ایده ها جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی را پیشنهاد دهد. در ادامه، برخی از اولویت های پیشنهادی برای سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در صورتی که شما نیاز به بررسی ایده و پروژه خود از نظر سودآوری اقتصادی دارید، با ما در ارتباط باشید.