طرح توجیهی آنلاین

در صفحات زیر شما می توانید به صورت آنلاین طرح توجیهی خود را بررسی کنید. این نرم افزار به صورت آنلاین، اطلاعات ورودی شما را تحلیل کرده و بر اساس اصول مهندسی و اقتصادی، شاخص های مهم را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که به طرح توجیهی و امکانسنجی با فرمت بانکی یا شرکت های دانش بنیان یا صندوق نوآوری و شکوفایی با کیفیت مناسب نیاز دارید، لطفا با ما در ارتباط باشید.

در صورت نیاز به تدوین طرح توسط شرکت ما، لطفا با ما تماس بگیرید تا کارشناس مربوطه شما را راهنمایی کند.

برای ورود و استفاده بر روی یکی از گزینه های زیر کلیک کنید:

این برنامه به صورت آنلاین قابل استفاده و مشاهده است که توسط متخصصین شرکت داده پویان معین طراحی و ساخته شده است. برنامه برای همه عموم جامعه قابل استفاده است و به منظور تامین بخشی از هزینه های توسعه این محصول، مبلغ بسیار کمی در هنگام دریافت خروجی دریافت می گردد تا افراد ترغیب شوند از آن استفاده کنند و طرح های خود را پیش ببرند.

باید دقت کرد که این برنامه صرفا اعداد و ارقام وارد شده مشتریان را محاسبه می کند و بررسی دقیق و علمی نیازمند نظر متخصصی می باشد که شرکت معین این امکان را فراهم کرده است. بدین منظور لطفا با ما تماس بگیرید.