چیدمان و جایابی (layout) مناسب دستگاه ها یکی از مهم ترین بخش های طراحی کارخانه و کارگاه است. به نحوی که هرگونه جانمایی اشتباه، موجب ایجاد گلوگاه در محیط کارخانه شده و زمان تولید را افزایش خواهد داد.

شرکت داده پویان معین با چندین پروژه موفق در طراحی و اجرای چیدمان دستگاه ها، آماده بررسی و طراحی چیدمان دستگاه ها در محیط کاری شما می باشد. ما همواره در تلاشیم به روزترین روش ها و نرم افزار ها، و با نیروی انسانی متخصص، نسبت به طراحی اقدام کنیم.

 

نمونه کار