قیمت طرح توجیهی کانون مشاوران بانکی

ممکن است شما نیز برای دریافت وام از بانک های کشور، نیاز به تدوین طرح توجیهی داشته باشید. ولی در طول یکی دو سال قبل، تمامی بانک های کشور باید طرح های توجیهی مورد تایید را دریافت کنند. این طرح ها بایستی توسط شرکت هایی تهیه شوند که عوض کانون مشاوران بانکی باشند؛ در غیر اینصورت، بانک طرح شما را قبول نمی کند (اصلا بررسی هم نمی کند که ببیند درست است یا اشتباه).


اما نکته قابل توجه، نرخ ها و تعرفه های قیمتی انجام طرح توجیهی است. بدیهی است این همه تلاش کانون مشاوران بانکی، هزینه هایی را ایجاد کرده است. هرچند مزایایی نیز دارد. در هر حال، کانون مشاوران بانکی، بر اساس میزان سرمایه گذاری مورد نیازتان، نرخ های متفاوتی را تعیین کرده است. در ادامه، جدول این نرخ ها را مشاهده می کنید که توسط کانون مشاوران بانکی ارائه شده است و شما برای دریافت وام، ملزم به پرداخت این مبالغ برای تهیه طرح توجیهی هستید. هرچند شرکت ما با توجه به طراحی سیستم های هوشمند اختصاصی، هزینه های بسیار پایین تری را برای شما پیشنهاد می دهد.


اگر برای برای دریافت وام از صندوق ها یا بررسی بیزینس پلن خود دارید، نیاز نیست این قیمت ها را پرداخت کنید. کافی است با ما تماس بگیرید و یا نرخ ها را در این لینک مشاهده کنید و تصمیم بگیرید.

طرح توجیهی را برای خودمان می خواهم

شرکت خود را محل بهتری کنید

ردیف محدوده سرمایه گذاری ثابت (میلیارد ريال) نرخ پایه دستمزد (میلیون ريال)
بیش از تا نرخ سال 90
1 0 10 توافقی
2 10 12 63
3 12 14 72
4 14 16 82
5 16 18 93
6 18 20 102
7 20 25 120
8 25 30 132
9 30 35 145
10 35 40 158
11 40 45 170
12 45 50 182
13 50 60 199
14 60 70 211
15 70 80 224
16 80 90 237
17 90 100 249
18 100 120 274
19 120 140 299
20 140 160 324
21 160 180 349
22 180 200 374
23 200 250 423
24 250 300 454
25 300 350 486
26 350 400 517
27 400 450 548
28 450 500 579
29 500 600 621
30 600 700 652
31 700 800 683
32 800 900 715
33 900 1000 745
34 1000 1100 777
35 1100 1200 808
36 1200 1300 838
37 1300 1400 871
38 1400 1500 902
39 1500 1600 933
40 1600 1700 964
41 1700 1800 996
42 1800 1900 1027
43 1900 2000 1058
44 2000 2200 1121
45 2200 2500 1215
46 2500 3000 1371
47 3000 3500 1527
48 3500 4000 1683
49 4000 4500 1840
50 4500 5000 1996
51 5000 6000 2309
52 6000 7000 2621
53 7000 8000 2934
54 8000 9000 3246
55 9000 10000 3558
10000 و بیشتر توافقی


شرکت ما نیز امکان ارائه طرح توجیهی با تعرفه های کانون مشاوران بانکی را دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که شما نیاز به تاییدیه این کانون داشته باشید، شرکت ما مطابق با آن آماده ارائه خدمات می باشد. 

کافی است با ما تماس بگیرید.


ایجاد یک شی شبیه سازی سفارشی – جرثقیل رباتیک در نرم افزار AnyLogic