سودآوری و توجیه پذیری نیروگاه تجدید پذیر در ایران

در مقاله قبلی، متوجه شدیم که با قیمت های خرید تضمینی اعلامی دولت برای خرید برق نیروگاه های خورشیدی، عملا نه تنها سود ده نیست، بلکه ضرر ده هستند و باید از جیب تان خرج کنید!

اما در چند روز گذشته، قیمت های خرید تضمینی، به طور قابل توجهی، افزایش یافت و ابلاغ شد.

قیمت خرید تضمینی برق 1402

نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه تجدید پذیر

در این متن میخواهیم توجیه پذیری اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی را بررسی کنیم و ببینیم که آیا سود دارد یا ندارد.

تمامی اعداد اولیه از سایت برق نیوز می باشد و فرض کرده ایم که قیمت های اعلامی آنها درست است. هرچند ممکن است قیمت های احداث بیشتر یا کمتر از آن باشد. در اینصورت کافی است با ما تماس بگیرید تا یک طرح توجیهی اقتصادی با محاسبات دقیق تر برای شما انجام دهیم.

بر اساس داده های اولیه، هزینه های احداث نیروگاه خورشیدی، به صورت جدول زیر است.

توان (کیلووات)
 قیمت (بدون زمین و اتصالات) (تومان)
5  $        140,000,000
10  $        270,000,000
20  $        530,000,000
100  $     2,000,000,000
1000  $   26,500,000,000

همچنین برای احداث نیروگاه، زمین مورد نیاز به صورت جدول زیر است. مبنای محاسبات برای هر کیلووات، 12-13 متر می باشد که ما 12.5 مترمربع لحاظ کرده ایم. همچنین قیمت زمین خالی نیز معادل 500 هزار تومان لحاظ شده است که نرخ تقریبی در یک شهرک صنعتی ارزان قیمت لحاظ شده است.

نیروگاه ... کیلووات زمین مورد نیاز قیمت کل (تومان)
5 62.5  $     2,500,000
10 125  $     5,000,000
20 250  $   10,000,000
100 1250  $   50,000,000
1000 15000  $ 500,000,000


بنابراین، جمع کل سرمایه گذاری برای انرژی خورشیدی، به صورت جدول زیر می باشد:

نیروگاه ... کیلووات
جمع کل سرمایه گذاری (تومان)
5  $      142,500,000
10  $      275,000,000
20  $      540,000,000
100  $    2,050,000,000
1000  $  27,000,000,000


پس با حساب قیمت خرید تضمینی، میزان سرمایه گذاری، درآمد حاصل از فروش برای تولید برق و مقایسه آن با سود بانکی، جدول زیر را نتیجه می دهد. دقت شود که برای محاسبات، تولید برق سالیانه به صورت فرمول زیر بوده است:

تولید برق = ظرفیت نیروگاه * 6 ساعت تولید روزانه * 365 (روزهای کل سال)

اعداد به تومان

توان (کیلووات)
جمع کل سرمایه گذاری سود فروش سود بانکی اختلاف سود بانکی با فروش
5  $      142,500,000  $      27,375,000  $      28,500,000.0 (1,125,000)
10  $      275,000,000  $      54,750,000  $      55,000,000.0 (250,000)
20  $      540,000,000  $    109,500,000  $    108,000,000.0 1,500,000
100  $    2,050,000,000  $    481,800,000  $    410,000,000.0 71,800,000
1000  $  27,000,000,000  $ 4,818,000,000  $  5,400,000,000.0 (582,000,000)

اعداد داخل پارانتز یعنی منفی. به عبارت دیگر، اگر پول را در بانک بگذاریم با سود سالیانه 20%، سود بیشتری نسبت به تولید و فروش برق تضمینی کسب می کنیم.

جمع بندی

همانطور که در محاسبات نشان داده شد، تولید برق تجدید پذیر خورشیدی، سود دهی ندارد. در مواردی که سود دهی نشان داده شده است، باید دقت کنید که ما برخی هزینه های جانبی را لحاظ نکرده ایم و در عمل هزینه خواهند شد؛ به عنوان مثال، تعمیر و نگهداری، باتری، استهلاک، نیروی انسانی و ... . همچنین قیمت های لحاظ شده به صورت سرانگشتی بوده و ممکن است در واقعیت بیشتر یا کمتر از این قیمت ها باشد. 

از طرفی، شما با ریسک های سرمایه گذاری مواجه خواهید بود که هزینه های مازاد بیشتری به شما وارد می کند که در مقایسه با سود بدون ریسک بانکی، قابل قیاس نیست و بانک، قابل اطمینان تر است.

پس اگر قصد احداث نیروگاه خورشیدی دارید، بهتر است دقیق تر بررسی کنید و یا با ما تماس بگیرید.


برای بررسی اقتصادی و طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی، با ما تماس بگیرید.

در هر مقیاسی، آمادگی مشاوره، بررسی و مدیریت احداث نیروگاه را داریم.

احداث نیروگاه خورشیدی به صرفه است؟