عارضه یابی چیست؟

عارضه‌یابی کسب و کار به فرایند شناسایی و بررسی علل وقوع مشکلات و نواقص در کسب و کار و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها اطلاق می‌شود. در واقع، با استفاده از این روش، تلاش می‌شود تا با شناسایی و حذف عوامل موثر در وقوع مشکلات، عملکرد و بهره‌وری کسب و کار بهبود یابد. در عمل، این فرایند با شناسایی علل وقوع یک مشکل، تحلیل آن و در نهایت ارائه راهکار مناسب برای رفع آن انجام می‌شود.


عارضه‌یابی کسب و کار یک روش تحلیلی است که به منظور شناسایی و رفع مشکلات و موانع در کسب و کار انجام می‌شود. این روش معمولاً برای پیدا کردن ریشه‌یابی مشکلات، بهبود کارایی، افزایش بازدهی، افزایش کیفیت محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتریان استفاده می‌شود.


در عارضه‌یابی کسب و کار، روش‌های مختلفی مانند تحلیل سوالات پرسشنامه، مصاحبه با کارکنان و مشتریان، تحلیل فرآیند کسب و کار، تحلیل داده‌ها و دسترسی به اطلاعات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی از روش‌های عارضه‌یابی کسب و کار عبارتند از:

تحلیل SWOT

 در این روش، نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای شرکت شناسایی می‌شوند.

تحلیل علت و معلول

در این روش، با شناسایی علت و معلول مشکلات، تلاش می‌شود تا برای رفع مشکلات، به دلیل مشکلات پرداخته شود.

تحلیل فرآیند

در این روش، فرآیند کاری که مشکلات را ایجاد می‌کند شناسایی می‌شود و با بررسی مجدد فرآیند، بهبود و اصلاح فرآیند صورت می‌گیرد.


تحلیل 5W1H

در این روش، با تحلیل چه، چرا، کی، کجا، چگونه و چه زمانی مشکلات را مشخص می‌کنیم و سپس راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه می‌دهیم.

تحلیل توانمندی

در این روش، با تحلیل توانمندی‌های شرکت، مسیرهایی برای بهبود و افزایش بهره وری پیشنهاد می شود.

شبیه سازی

در این روش، ساختار کسب و کار یا خط تولید شبیه سازی کامپیوتری شده و سناریو های مختلف بررسی می شوند.

به عنوان مثال:

۱- تحلیل عوامل بیرونی (External Factor Analysis): در این روش، محیط کسب و کار با توجه به عوامل فرامحیطی مانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بررسی می‌شود. به کمک این روش، مدیران می‌توانند درک بهتری از فرصت‌ها و تهدیدات محیط کسب و کار پیدا کنند.

۲- تحلیل عوامل داخلی (Internal Factor Analysis): در این روش، عوامل داخلی کسب و کار از جمله نقاط قوت و ضعف‌های آن بررسی می‌شود. این روش به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند عوامل قوت و ضعف داخلی را شناسایی کرده و در طراحی استراتژی‌های مناسب استفاده کنند.

۳- تحلیل SWOT: در این روش، عوامل داخلی و خارجی کسب و کار شناسایی شده و با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) آن، استراتژی‌های مناسب طراحی می‌شود.

۴- تحلیل PESTEL: در این روش، محیط کسب و کار با توجه به عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و فناوری بررسی می‌شود. به کمک این روش، مدیران می‌توانند تأثیر این عوامل بر کسب و کار را بررسی کرده و در نتیجه، استراتژی‌های مناسبی را طراحی کنند.

به طور کلی، عارضه‌یابی یکی از ابزارهای مدیریتی مهم در بسیاری از صنایع و کسب و کارهاست که به مدیران امکان می‌دهد تا با شناسایی و رفع مشکلات، روند رشد و پیشرفت را بهبود بخشند.