چیدمان دستگاه ها (layout).

تماس با ما

چیدمان و جایابی (layout) مناسب دستگاه ها یکی از مهم ترین بخش های طراحی کارخانه و کارگاه است. به نحوی که هرگونه جانمایی اشتباه، موجب ایجاد گلوگاه در محیط کارخانه شده و زمان تولید را افزایش خواهد داد.


شرکت داده پویان معین با چندین پروژه موفق در طراحی و اجرای چیدمان دستگاه ها، آماده بررسی و طراحی چیدمان دستگاه ها در محیط کاری شما می باشد. ما همواره در تلاشیم به روزترین روش ها و نرم افزار ها، و با نیروی انسانی متخصص، نسبت به طراحی اقدام کنیم.

نمونه کار

طراحی چیدمان دستگاه ها - تولید با دستگاه cnc به روش تولید انبوه کارگاهی

در این چیدمان، خطوط تولیدی یک کارخانه تولید قطعات خودرو بررسی شده است. این چیدمان بر اساس اصول مهندسی صنایع برای بهینه ترین حالت استفاده از ظرفیت زمین و دستگاه ها طراحی شده است.

این پروژه بر اساس اصول طراحی و چیدمان کارخجات تولیدی، با اهداف تولیدی در حدود 6 میلیون قطعه انواع سیبک خودرو در قطعه زمینی در حدود 3100 متر مربع (قابل ساخت 1975 متر مربع) تدوین گردیده است. در این چیدمان، 62 دستگاه مختلف در 3 طبقه طراحی گردیده است. مجموع دستگاه های تولیدی 126 عدد بوده که با توجه به تنوع قطعات و دستگاه های مورد نیاز، از 62 دستگاه انتخاب و جایابی شده است. همچنین 71 دستگاه جهت مونتاژ قطعات در نظر گرفته شده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز به صورت مشاهده ای و دقیق و بر اساس فرآیند تولید گردآوری شده است.

این گزارش پس از بررسی های لازم و بررسی بهینه بودن چیدمان، در قالب گزارش 45 صفحه ای ارائه شده است.

برای دریافت مشاوره و دریافت گزارش مشابه، با ما تماس بگیرید.  

تصویری از چیدمان انجام شده


چیدمان دستگاه های واحد تولیدی یک سالن تولید سیبک انواع خودرو به روش کارگاهی