نرم افزار ارزیابی اقتصادی

این برنامه به صورت آنلاین قابل استفاده و مشاهده است که توسط متخصصین شرکت داده پویان معین طراحی و ساخته شده است. برنامه برای همه عموم جامعه قابل استفاده است و به منظور تامین بخشی از هزینه های توسعه این محصول، مبلغ بسیار کمی در هنگام دریافت خروجی دریافت می گردد تا افراد ترغیب شوند از آن استفاده کنند و طرح های خود را پیش ببرند.


در صفحات زیر شما می توانید به صورت آنلاین طرح توجیهی خود را بررسی کنید. این نرم افزار به صورت آنلاین، اطلاعات ورودی شما را تحلیل کرده و بر اساس اصول مهندسی و اقتصادی، شاخص های مهم را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که به طرح توجیهی و امکانسنجی با فرمت بانکی یا شرکت های دانش بنیان یا صندوق نوآوری و شکوفایی با کیفیت مناسب نیاز دارید.

 ویژگی ها


آنلاین

می توانید هر لحظه به آن دسترسی داشته باشید.

لحظه ای

به صورت لحظه ای، محاسبات انجام می شود و قابل مشاهده است.

اختصاصی

برنامه به صورت اختصاصی نوشته شده و متعلق به شرکت داده پویان معین است.رایگان

این برنامه رایگان قابل استفاده است.

دقت محاسبات

محاسبات بر اساس اصول مهندسی است. ولی برخی موارد قابل اعمال به صورت آنلاین نیست. لذا برای طرح دقیق با ما تماس بگیرید.

توسعه

ما در حال توسعه سیستم محاسباتی اختصاصی هستیم. یک برنامه هوشمند در داخل شرکت استفاده می شود.

سوالات؟

این برنامه به صورت خیلی کلی محاسبات را به صورت آنلاین و لحظه ای محاسبه می کند. برای دقیق تر، لطفا با ما تماس بگیرید.

محاسبات بر اساس اصول اقتصاد مهندسی و روال معمول طرح های توجیهی تهیه شده است. ممکن است برخی اقلام ناقص باشد یا نتوانسته باشیم در سیستم آنلاین و تحت وب آنها را قرار دهیم. ولی می توان به عنوان یک ارزیابی اولیه از آن استفاده کرد.

تفاوت با کامفار

این برنامه بر اساس اصول مهندسی صنایع و مالی کار می کند. در حال حاضر محاسبات به دقت نرم افزار کامفار نمی باشد. با این حال سیستم اختصاصی شرکت بدین منظور توسعه داده شده است و در داخل شرکت (غیر عمومی) در حال استفاده هستیم. همچنین برای مشتریان، خروجی نرم افزار کامفار نیز ارائه می دهیم.

باید دقت کرد که این برنامه صرفا اعداد و ارقام وارد شده مشتریان را محاسبه می کند و بررسی دقیق و علمی نیازمند نظر متخصصی می باشد که شرکت معین این امکان را فراهم کرده است. بدین منظور لطفا با ما تماس بگیرید.

برای تهیه طرح توجیهی، با ما تماس بگیرید.