سیستم پشتیبان تصمیم چیست؟

ابزاری علمی است که به شما کمک میکند تا تصمیم بهتری بگیرید. چگونه؟

فرض کنید شما مدیر ساختمان هستید و قصد تعویض یا خرید یک سیستم گرمایشی برای ساختمان تان هستید. شما 3 گزینه دارید: سیستم گازی، برقی و خورشیدی.

هر یک از اعضای هیات مدیره، نظر متفاوتی دارند و شما باید به نظر آنها احترام بگذارید؛ چون دوستان آنها بر روی تصمیم گیری آنها نیز تاثیر گذاشته اند تا انتخاب بهتری داشته باشند.

این روش علمی پشتیبان تصمیم، به شما کمک میکند تا نظر همه اعضای صاحب نظر، ویژگی های محصول (قیمت و کیفیت و ...) و تقریبا همه پارامترهای لازم را بسنجید و بر اساس آنها تصمیمات را اولویت بندی کنید! محاسبات برای بهینه سازی تصمیم انجام می شود و یک خروجی علمی در اختیار خواهید داشت.

در یک تعریف کلی تر، سامانه های پشتیبان تصمیم (DSS) به سطح مدیریت ، عملیات و برنامه ریزی سازمان (معمولا مدیریت میانی و بالاتر ) خدمت میکنند و به مردم کمک می کنند تا در مورد مشکلاتی که ممکن است به سرعت تغییر کنند و به راحتی از قبل مشخص نشوند تصمیم بگیرند-یعنی مشکلات تصمیم گیری غیر ساختاری و نیمه ساختاری. سیستم های پشتیبانی تصمیم می توانند کاملاً رایانه ای یا مجهز به نیروی انسانی باشند یا ترکیبی از هر دو باشند.

در حالی که دانشگاهیان سیستم پشتیبان تصمیم را ابزاری برای پشتیبانی از فرایندهای تصمیم گیری می دانند ، کاربران سیستم های پشتیبان تصمیم ، آن را ابزاری برای تسهیل فرایندهای سازمانی می دانند.

برای راهکارهای بیشتر، تماس بگیرید.

به ما بپیوندید و شرکت خود را محل بهتری بسازید.


انقلاب صنعتی 4 و سامانه یکپارچه ERP